Basisschool de Pikeloer

“De Pikeloer” is een kleine, openbare, dorpsschool met als voornaamste voedingsgebied de dorpen Wiuwert en Britswert en de omliggende buurtschappen Jeth, Klaeiterp en Kromwâl.

Het motto van de school is:
‘Vertrouwd, eigen en klein, waar iedereen zichzelf kan zijn…. “ Daarmee willen we zeggen dat de veiligheid bij ons voorop staat dat we beschikken over korte lijnen en dat een ieders eigenheid gerespecteerd wordt. En natuurlijk wordt er ook nog heel veel geleerd…..

Het meisje in het logo is Pike, een figuur die voorkomt in een van de verhalen van de in Friesland bekende volksschrijver Waling Dijkstra.
In het kort gaat het verhaal als volgt.
….Pike was dol op haar vader die als schipper de kost verdiende en dus vaak van huis was. Als Pike hem weer thuis verwachtte stond ze al ruim voor aankomsttijd op de walkant over het water te turen. De mensen zeiden dan tegen elkaar: Pike staat weer op de loer! …
Zo ontstond dus de naam Pikeloer. Het volledige verhaal is te lezen in het boek Uit Frieslands Volksleven.

In 2005 is het vernieuwde gebouw na gedeeltelijke sloop en een ingrijpende renovatie in gebruik genomen. De school staat sinds 1957 in Wiuwert en was daarvoor in Britswert gehuisvest. Het voormalige schoolgebouw aldaar is nu in gebruik als dorpshuis Us Honk.

“De Pikeloer” heeft een leerlingenpopulatie die varieert tussen de 35 en 50 leerlingen. De groepsverdeling is als volgt: groep 1 en 2 ( de onderbouw), groep 3-4-5 (de middenbouw) en groep 6-7-8 (de bovenbouw).

“De Pikeloer” maakt deel uit van de “Gearhing” een bestuurlijk samenwerkingsverband op onderwijsgebied dat de gehele zuidwesthoek van Friesland omvat. Wilt u meer weten over de ‘Gearhing’, klik dan hier.
De meeste leerlingen stromen na de basisschoolperiode door naar het voortgezet-onderwijs in Sneek.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot ± 12 jaar is de school een dagelijkse ontmoetingsplek, ook vormt de school een element in het dorp dat ervoor zorgt dat de levendigheid behouden blijft.
Voor de geïnteresseerde ouder is op school een schoolgids met meer gedetailleerde informatie verkrijgbaar.

U kunt daarvoor contact opnemen met:  of ga naar onze website www.obsdepikeloer.nl.