Samenvatting Fondsen

Geachte dorpsbewoners,

onderstaand informatie over het aanvragen van financiële steun voor mooie projecten die aan de twee dorpen iets toevoegen.

Er zijn een aantal spelregels opgesteld die verschillen per fonds. De daadwerkelijke steun is van meerdere factoren afhankelijk waaronder, beschikbaarheid van saldo. Het dorpsbelang is beslissingsbevoegd in deze.

Aanvragen kunnen gemaild worden naar

Aanvragen zullen in de eerste volgende Dorpsbelang vergadering bekeken worden.

dus,

Mooie plannen voor de bewoners van Wiuwert en Britwert maar geen geld genoeg?

In Wiuwert-Britwert zijn een aantal fondsen die geld ter beschikking kunnen stellen voor initiatieven voor het in stand houden of verbeteren van het dorpsleven in de dorpen. De fondsen hebben wel hun eigen voorwaarden. Hieronder worden de fondsen in het kort besproken.

1) Fonds Leefklimaat Wieuwerd – Britswerd

Het fonds wordt beheerd door het Doarpsbelang. Het doel is om activiteiten en evenementen die het leefklimaat verbeteren financieel te ondersteunen.

Aanvraag: schriftelijk bij het doarpsbelang.

Beperkingen: aanvragen voordat met de realisering van het project is begonnen en er wordt geen geld gegeven aan commerciële bedrijven en instellingen.

2) De oud-papier-pot

Het fonds wordt beheerd door het Doarpsbelang. Het doel is de ondersteuning van verenigingen en de school bij de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en aanvullende financiering van activiteiten en evenementen.

Aanvraag: Schriftelijk bij het doarpsbelang, uiterlijk 4 weken voor de aanschaf of uitvoering van de activiteit.

Beperkingen: de bijdrage is maximaal 30% van de aanschafwaarde en maximaal 20% bij een activiteit of evenement. De bijdrage is maximaal € 500,- per kalenderjaar per vereniging of activiteit.

3) Sportfûns Wiuwert – Britswert

Het fonds is een schenking van het bedrijf Altis aan het Doarpsbelang. Het geld kan worden gebruikt voor onderhoud en exploitatie van de kleedkamers en kantine en voor voorzieningen op het sportveld.

Aanvragen kan bij de Beheercommissie “Klaeihok” en het Doarpsbelang.

4) Stichting Wynturbine “De Twa Doarpen”.

De financiën worden beheerd door het bestuur van de stichting Wynturbine. Er is een bijdrage mogelijk aan duurzame voorzieningen welke de leefbaarheid in onze dorpen in stand houden en/of verbeteren. Aanvragen bij het bestuur van de Stichting Wynturbine.

5) Cultuurfonds “De Hellingstichting”

Regelement Cultuurfonds “De Hellingstichting” te Wiuwert en Britswert
Het doel van het cultuurfonds:
Het doel is het ondersteunen van culturele initiatieven door de inwoners van Wiuwert en Britswert.

Aanvraagprocedure:
Een aanvraag dient schriftelijk bij het doarpsbelang worden ingediend voordat de activiteit wordt uitgevoerd. In de aanvraag moet duidelijk omschreven staan waarvoor men het geld wil gebruiken en een compleet financieel overzicht van het eventueel te financieren project bevatten.

Beperkingen:

  • Het cultuurfonds verleent geen bijdragen aan commerciële bedrijven en instellingen
  • De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten van het project.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 500,- per project
  • De subsidie bedraagt maximaal € 500,- per aanvrager per jaar.

———————————————————————————————————————————–

Als u denkt dat uw plannen in aanmerking komen voor financiële steun, neemt u dan contact op met het bestuur van het Doarpsbelang, Stichting Wynturbine of Beheercommissie “Klaeihok”.
Het zou jammer zijn dat goede initiatieven niet worden uitgevoerd door te weinig geld terwijl er fondsen zijn die bij kunnen dragen.

Laatste update: Maart 2021