Bruno biecht op!

Theatertour Bruno biecht op, op 12 juni 2022 

Zondag 12 juni zal in de kerk te Britswert (Terp 2) de laatste voorstelling plaatsvinden van Bruno Biecht Op, de theatertour van Bruno Rummler. 

Troubadour Bruno zal aan de hand van eigen nummers zijn publiek meenemen op een muzikale reis. Luisterliedjes, gebaseerd op eigen ervaringen en herinneringen, waarbij hij belevenissen opbiecht, maar zo nu en dan ook het publiek tot nadenken wil zetten.

Met de inhoud van zijn theatertour probeert Bruno te benadrukken dat we meer aandacht voor elkaar zouden moeten hebben. Dat is ook de reden waarom deze theatertour in de eigen mienskip, zo laagdrempelig mogelijk, plaatsvindt. 

‘Naast meer aandacht voor elkaar moeten we vooral met elkaar mooie herinneringen blijven maken. Laat dit er ook een worden!’, aldus Bruno.

De voorstelling start om 15.00 uur en zal, inclusief pauze, ongeveer om 17.15 uur zijn afgelopen. De toegang is gratis maar vol = vol!

Uitgebreide info over theatertour Bruno biecht op

Bruno biecht op!

Troubadour Bruno heeft vele liedjes en songteksten geschreven, meer dan genoeg om er een eigen programma mee te vullen. Het is tijd voor een eerste theatertour: Bruno biecht op!

Tijdens dit verrassende programma neemt Bruno zijn publiek mee op muzikale reis, aan de hand van eigen nummers. Hiermee vertolkt hij een groot deel van zijn leven, waarbij Bruno enkele onderwerpen bezingt die wellicht als zondig bestempeld kunnen worden. Voor het opbiechten hiervan verkiest Bruno het podium: de gevoelige snaar mag geraakt worden en er knapt ook wel eens een. Een tipje van de sluier? Nare gebeurtenissen kunnen tot eenzaamheid leiden. Er kunnen eveneens nare gevolgen uit voortvloeien. Bruno ondervindt deze nog steeds maar heeft na jaren van twijfel geleerd om hier open over te zijn. Een andere aanleiding die heeft gevormd tot hoe Bruno nu in het leven staat, is de ontdekking zelf verantwoordelijkheid te nemen in plaats van deze buiten hemzelf te leggen. Hoe deze ontdekking tot stand kwam? U komt het tijdens Bruno biecht op te weten.

Bruno’s brede repertoire geeft ook luchtigheid aan het geheel. Als one-man-band zal Bruno deze voorstelling geheel solo ten uitvoer brengen: van instrumentale begeleiding van zijn eigen zang tot zelfs de techniek. De uitvoer van de liedjes is Fries-, Nederlands- en Engelstalig. Van fijne luisterliedjes tot rock, het zal een combinatie worden van mogen en kunnen dromen, dromen die in duigen zijn gevallen en dromen waarvan je hoopt dat ze nog steeds werkelijkheid zullen worden. Eén droom komt zeker uit: tijdens de theatertour Bruno biecht op zal er gespreksstof opwaaien, is er aandacht voor elkaar en zullen herinneringen worden gemaakt.

Deze theatertour gaat mei 2022 in première en zal vervolgens op podia in met name de zuidwesthoek van Friesland ten gehore worden gebracht. Voor Bruno heeft dit ook een reden omdat de eigen mienskip bij uitstek een omgeving is om naar ‘inoar om te sjen’: heb aandacht voor elkaar en wees jezelf.

De voorstelling duurt twee uur en wordt slechts zes keer uitgevoerd. Dat naast het opbiechten ook de mienskip een belangrijke plaats inneemt tijdens de voorstelling, blijkt des te meer tijdens de pauze. Het publiek mag hier een actieve rol in spelen.

Aarzel niet en bezoek deze laatste voorstelling van de theatertour Bruno biecht op. Het bijwonen van dit theaterprogramma levert u ongetwijfeld mooie herinneringen op! U krijgt zelfs de kans deze met uw omgeving opnieuw te delen. Zorg ervoor dat u erbij bent! 

Afbeelding met tekst, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijving