Stichting Wynturbine ”de Twa Doarpen”

Stichting Wynturbine “de Twa Doarpen”

Op Bessens staat “onze” windmolen, die medegefinancierd is door de dorpsbewoners van Wiuwert-Britswert. De wynturbine-commissie valt onder Dorpsbelang en geeft haar wat meer financiële armslag.

De opbrengst van de windenergie komt ten goede aan de eigen gemeenschap, in de vorm van bijdragen aan duurzame projecten in onze dorpen, zoals de verbouw van het dorpshuis, uitbreiding van de sportaccommodatie, verbetering van de natuurijsbaan.
Al met al een dorpsinitiatief om trots op te zijn, dat het dorpsleven stimuleert en tegelijkertijd schone energie opwekt.

Voor meer informatie kunt u de website van de windturbine raadplegen.

Voorzitter: Erwin Kauffmann, 06- 53399172
Secretaris: Johan Bonekamp, 06 – 22611216
Penningmeester: Hendrik de Boer, 06 – 42446789

Mailadres: