Ús Honk

Het dorpshuis is eigendom van de Feriening fan Doarpsbelang ‘De Twa Doarpen’ en wordt beheerd door een beheercommissie. Het is gevestigd in het gebouw wat tot midden jaren ‘50 als lagere school van Wiuwert en Britswert heeft dienstgedaan. Het dorpshuis wordt sinds de zomer van 1998 geheel gerund en onderhouden door vrijwilligers.

Het dorpshuis biedt tijdens het seizoen, wat van begin september tot eind mei-juni loopt, onderdak aan een grote verscheidenheid van vaste gebruikers: Onder andere Knutselclub KidsKeunst, de Tafeltennisclub , 50+ club de Utlaet, Dartclub, De bridgeclub en Toneelvereniging ‘de Vriendenkring’. Ook Dorpsbelang, de buurtvereniging van Britswert, de kerkenraad vergaderen er regelmatig. Daarnaast worden de ruimtes verhuurd voor bijvoorbeeld cursussen van de E.H.B.O. Ook is het mogelijk (gedeelte van) Us Honk te reserveren voor een (familie) feest.

Jaarlijks wordt er een culturele avond, een quizavond en een volleybalavond georganiseerd. In de even jaren in het voorjaar wordt een Lente- en Rommelmarkt gehouden, waarvan de opbrengst gebruikt wordt om de grotere uitgaven van te bekostigen zoals bijvoorbeeld een vernieuwde toiletruimte met invalidentoilet.

De beheercommissie bestaat uit:

Jikke Okkema: Voorzitter

Jan Theunis van Berkum: Penningmeester, agenda, post, inkoop

Marieke Okkema – Kastelijn: Secretariaat

Gerrit van der Mark:  Onderhoud

Vanessa Teppema: Notulist

Nynke Smit: Vrijwilligers

Erik Elzinga Ere-lid

Adresgegevens
Dorpshuis Ús Honk
Terp 3
8636 VA Britswert

Voor boekingen en reserveringen: Jan Theunis van Berkum 06-10948854