Contributie Doarpsbelang

Achte ynwenners,

Onlangs heeft u in de brievenbus de vraag gekregen om een email adres aan te geven in verband met de contributie inning van het dorpsbelang. Door de coronacrisis lijkt het ons niet verstandig voor deze gegevens bij u aan de deur te komen.
Wilt u het strookje onderaan de brief, graag voor het weekend, bij één van leden van dorpsbelang inleveren?
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Bestuur dorpsbelang.
Pieter Teunis Hoogland.
Labadistendyk 20.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *