Meedenken alternatief OV

Geachte heer, mevrouw,
 
Bussen die buiten de spits rijden zijn vaak (bijna) leeg. Dat is zonde. Daarom verandert buslijn 35, de bus tussen Franeker, Winsum en Sneek. Vanaf december 2020 wordt buslijn 35 een zogenoemde spitslijn. Dit betekent dat de bus in de spitsuren blijft rijden, maar in de daluren komt te vervallen. We nodigen u, als dorpsbewoner en/of busreiziger, van harte uit om mee te denken over alternatief vervoer tijdens de daluren.  
Datum:          
Donderdag 27 februari van 19.15 tot 21.30 uur
Locatie:         
MFC De Jister, It Hynstewaed 15 in Easterlittens
 
BûtenGewoan Berikber
Voor het project BûtenGewoan Berikber hebben we inwoners van Fryslân mee laten denken over het openbaar vervoer op het platteland. Hoe blijven dorpen bereikbaar? Wat willen de reizigers? Het eerste deel van dit project is afgerond in juli 2019. In 2020 veranderen buslijnen in Midden-Fryslân. Daarom starten we deze maand met het tweede deel. Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen? Neem dan contact op met Femke de Jong via of bel met 058 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.  

Graag tot ziens op donderdag 27 februari!    
Met vriendelijke groet,
namens Provincie Fryslân,    
Femke de Jong Projectleider BûtenGewoan Berikber  

Kunt u op 27 februari niet aanwezig zijn in Easterlittens? U bent op hetzelfde tijdstip ook van harte welkom op de bewonersbijeenkomst in De Trijesprong in Raerd op dinsdag 25 februari of in De Tysker in Easterwierrum op woensdag 26 februari.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *