Ontwikkeling streekschool

Ontwikkeling streekschool

Op 14 januari jl. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De deelnemende partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MRren en dorpsbelangen uit Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. De projectgroep gaat zich de komende tijd bezighouden met de ontwikkeling van een streekschool op een centrale plek tussen de dorpen.

Tijdens bijeenkomsten die aan het eind van 2019 in de scholen hebben plaatsgevonden is duidelijk geworden dat één school opeen centrale plaats de sterkste mogelijkheid is om voor langere tijd kwalitatief goed onderwijs te behouden in deze regio. Hierbij is genoemd dat een streekschool met een ‘plattelands concept’ zeer gewenst is. Daarnaast zou het goed zijn wanneer meerdere organisaties aansluiten, zoals opvang, peuterspeelzaal en/of sport en muziekactiviteiten. Ook is tijdens de avonden naar voren gekomen dat de school groen en duurzaam zou moeten zijn, passend bij de huidige tijd.

De eerste uitdaging is om het concept te ontwikkelen en daarnaast goed onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor een locatie. Hiervoor plannen de directie, MRren en dorpsbelangen afspraken met betrokken wethouder.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden over het verloop van dit traject.

Met vriendelijke groet,

De projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *