Voorjaars-update DB

Beste doarpsgenoaten,

Hierbij weer een voorjaars-update van het Dorpsbelang.

Hooggeëerd bezoek van Burgemeester Janne Wietske de Vries

11 April is de Burgemeester op bezoek geweest om kennis te maken met denieuwe dorpen van SWF. Vanaf de Swannepôlle is er op de fiets  een ronde door Wiuwert gemaakt waarbij wij op verschillende punten in het dorp zoals de school, nieuwbouw, geboortebomen, terp en kerk van alles toegelicht hebben.  Onderweg kwamen we Hendrik Haringa van de gemeente tegen die weer druk bezig was met het opknappen van bepaalde borders. Hij vond het, net al ons,  prachtig natuurlijk om de Burgemeester op bezoek te krijgen. We hebben gesproken over de uitdaging om aanwas op school te houden en om genoeg mensen te vinden om alle initiatieven uit te kunnen voeren. Daarnaast hebben we ook gedeeld dat wij trots zijn dat er zoveel clubjes, commissies, stichtingen en verenigingen zijn die doorgaans allemaal goed draaien. 
Wij hebben de fietsen op Swanwert in een kar geladen waarmee Hinke klaar stond en zijn te voet verder gegaan over het Swarte Mole pad. De net geplaatste overstapjes over de hekken zijn hiermee dan ook officieel ingewijd. Mevr de Vries vond dit een prachtige wandeling. Mooi zicht op de dorpen, midden in de natuur en mooie vogelgeluiden uit de polders.
Met hulp van Gerlof stonden de fietsen weer klaar en zijn we naar Kromwâl en Britswert gefietst. De nieuwe lantaarns zijn nog niet geplaatst maar zouden ook volgens de burgemeester prachtig staan.  We hebben in de speeltuin de situatie uitgelegd en nogmaals gevraagd om ondersteuning vanuit de gemeente om de speeltuin up te date krijgen. In Us Honk had Joost de koffie en thee klaar en hebben we gezellig en nuttig nagepraat, perfect geregeld.
Ondanks een strak tijdschema heeft Berber  de burgemeester en dorpencoördinator Lize Cnossen weer keurig op tijd afgeleverd op de Swannepôlle. Dank en complimenten voor ieder die hier aan mee gewerkt heeft.

Fleurige Bloembakken

Via een subsidie project van de gemeente gaan wij een aantal grote bloembakken en mooie beplanting aanschaffen om deze te plaatsen op markante plekken in de dorpen. Waarschijnlijk bij de komborden.

Hondenpoep

Een hond moet poepen, de baas moet dit opruimen. Ook bij de ingangen van onze dorpen.

Project Ho, net yn de Kliko! 11 mei van start

Onlangs is dit project op prachtige wijze geïntroduceerd op de basisschool. Kinderen zijn nou eenmaal fanatiek en sporen de ouders aan om mee te doen. Het officiële startschot voor de volwassenen is tijdens de rommelmarkt van 11 mei. Er zal een standje zijn van dit project, hier kunt u zich even inschrijven om mee te doen. Uiteraard doen we het voor het milieu,  maar het kan zelfs financieel aantrekkelijk zijn om aan het project mee te doen. Laat u informeren en schrijf u in!

Pad voor kerk/langs Swannepôlle behouden of evt. weghalen

De gemeente het doel om evt grijs (verharding) terug te brengen naar groen ivm bijvoorbeeld water afvoer bij hevige clusterbuien. Het oude fietspad voor de kerk langs, het dorp uit richting Mantgum, is eigenlijk zijn functie verloren  nu de oversteek over de Froonackerdyk via de Swanwerterdyk gaat. Ook is de toegang naar Swannepôlle via de Swanwerterdyk veiliger. Wel zien wij regelmatig dat het pad nog gebruikt wordt door wandelaars en mensen met honden. De vraag is: kan de gemeente dit weghalen als de gemeente hier aan toe zou zijn of willen wij als bewoners dit behouden. Als het eenmaal weg is komt het niet terug. Op de voorjaarsvergadering van 23 Mei wordt hier een besluit over genomen. Uw mening is belangrijk.

Update speeltuin Britswert

Vanuit DB is er een commissie gevormd om de speeltuin van Britswert een update te geven. Opknappen heeft weinig zin en dus is vervanging de enige optie. Hier zijn nooit geen financiële middelen voor gereserveerd dus zullen wij veel uit fondsen moeten halen. Wij hebben ons ten doel gesteld om het ontwerp van de speeltuin te behouden, natuurlijke materialen en kleuren te blijven gebruiken en de speelwaarde voor alle leeftijds groepen te behouden dan wel te vergroten. Wij denken de update in fases uit te voeren, waarbij de slechtste toestellen eerst gaan en daarna de minder noodzakelijke. Uiteraard hangt alles van de financiële middelen af.  Wij hopen daarna qua keuring en onderhoud de gemeente in de hand te nemen. Plan is om in ieder geval de speeltuin dit seizoen veiliger te krijgen en wellicht een aantal toestellen te vervangen. Belangrijk voor nu is dat gebruik van de speeltuin nog steeds op eigen risico is.

Belangrijke datums:

11 Mei Rommelmarkt yn us Honk en start/inschrijven voor Ho, net yn de kliko!

Donderdag 23 Mei voorjaarsvergadering Dorpsbelang in Café Wiuwert

Wij hopen jullie/ u met het mooie weer weer regelmatig buiten tegen te komen. zeker tot 11 en 23 mei.

Ut nammen fan DB  De Twa Doarpen, Wiuwert-Britswert

Freonlike Groetnis,
Pieter Teunis Hoogland
Foarsitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *