Onderzoek betrokkenheid inwoners bij Wetterskip Fryslân

Beste meneer, mevrouw,

Mijn naam is Leanne Ringelberg en ik loop mijn afstudeerstage bij Wetterskip Fryslân.

Dit doe ik voor mijn opleiding Management van de Leefomgeving aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Voor het waterschap voer ik een onderzoek uit over de betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming van Wetterskip Fryslân.
Wetterskip Fryslân staat als overheid voortdurend in verbinding met de samenleving.
Daarom is het belangrijk dat we weten wat er speelt en dat we toegankelijk zijn voor ideeën vanuit u of andere mensen uit de samenleving.

Met dit onderzoek wil het waterschap een momentopname maken van de interactie tussen Wetterskip Fryslân en de samenleving.
Door middel van deze enquête wordt het voor het waterschap inzichtelijk wat u de beste manier vindt om betrokken te worden bij Wetterskip Fryslân.

Wilt u de enquête invullen voor 29 maart? Dit zou zeer waardevol zijn voor het onderzoek.  
De enquête bedraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd en is te vinden via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/G6NSW7T.

De resultaten uit dit onderzoek gebruikt Wetterskip Fryslân om te bepalen hoe er de komende jaren invulling gegeven kan worden aan het participatiebeleid.
Het verslag van dit onderzoek zal in juni 2021 geplaatst worden op de website van Wetterskip Fryslân.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd.

Mocht u nog vragen hebben ben ik te bereiken via het onderstaande e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

Leanne Ringelberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *