Verkeersonderzoek N354 Blankendalwei en Snitserdyk

Geachte inwoners van Wiuwert en Britswert,

De provincie Fryslân is in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân gestart met een onderzoek naar de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden. Roelofs voert de studie in opdracht van de provincie uit.  

Naast de verkeersveiligheid, die de afgelopen jaren met maatregelen is verbeterd, is ook de doorstroming op de N354 belangrijk. Op dit moment rijdt het verkeer nog goed door. Maar kan de weg ook na 2030 het verkeer nog wel goed aan? Of zijn maatregelen nodig? Om hier antwoord op te geven voeren we een onderzoek uit. Het onderzoek richt zich op de bestaande weg. Meer informatie kunt u vinden op de website van de provincie www.fryslan.frl/n354

Daar vindt u ook een enquête.

Wij nodigen u van harte uit de enquête in te vullen.

Ook stellen wij het zeer op prijs als u de link naar de enquête wilt delen https://arcg.is/0LWfTy

Achtergrond N354

De provincie Fryslân werkt sinds 2005 aan het veiliger maken van de N354 Blankendalwei en Snitserdyk. Dit is de provinciale weg tussen Sneek en de A32. In de afgelopen jaren zijn hiervoor diverse maatregelen uitgevoerd, zoals:

  • Het aanleggen van rotondes en ovondes
  • Het verminderen van het aantal directe aansluitingen van erven en percelen op de weg
  • Het aanbrengen van nieuw asfalt en nieuwe strepen
  • Het plaatsen van reflectorpaaltjes in de bochten

Dit jaar staat de aanpak van de N354 Snitserdyk in Tsienzerbuorren op het programma, waar de volgende plannen in voorbereiding zijn:

  • herinrichting Tsienzerbuorren;
  • de aanleg van ovondes op de N354 Snitserdyk bij Raerd en Easterwierrum.

Alvast bedankt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *