Van wind naar zon!

Vooraankondiging van wind naar zon!

Vanuit Doarpsbelang en de Stifting Wynturbine is onderzocht of de windmolen kan worden vernieuwd. Dit is niet rendabel. Een alternatief is zonnecollectoren. Na onderzoek komt naar voren dat dit het beste kan middels een coöperatie voor lokale duurzame energie.

We sluiten aan bij de bestaande coöperatie Grieneko in Baard en omgeving en vormen daarbinnen een zelfstandig ‘postcoderoosproject’. Het project wordt begeleid door adviesbureau Ecoop. Klaas en Janet van Dijk in Britswert stellen het dak van hun ligboxenstal ter beschikking om de panelen te plaatsen.

Bewoners en bedrijven van Britswert, Jeth, Klaeiterp en Wiuwert kunnen zonnepanelen kopen in de vorm van certificaten. Het project is uitermate geschikt voor deelnemers die geen zonnecollectoren kwijt kunnen op eigen dak. Één paneel levert per jaar ca. 265 kilowattuur op.

Twee deelname mogelijkheden voor de certificaten:

  • u betaalt €300,- per paneel ineens.
  • u betaalt €100,- per paneel en het restbedrag wordt voorgefinancierd door de coöperatie, met een jaarlijkse aflossing.

De verwachting is dat u in ongeveer 7 jaar uw inleg terugverdient. Het traject duurt 15 jaar.

Vrijdag 6 september start om 20:00 uur een informatiebijeenkomst in dorpshuis Us Honk in Britswert.

Deelnemers kunnen zich vanaf dat moment inschrijven en vragen kunnen dan het beste beantwoord worden door de aanwezigen. Voor de bijeenkomst wordt een flyer verspreid met aanvullende informatie over het project.

Namens de stifting Wynturbine (Johan Bonekamp, Erwin Kauffmann en Hendrik de Boer)

Klaas van Dijk   
Yde de Boer   
Romke Lemstra   

Voorinformatie bij onze partners:
www.ecoop.nl      www.grieneko.frl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *